iLab je udruga koja na dijete gleda kao na individuu i kao dio iLabGym logo (3)svoje obitelji te zajednice vrlo cjelovito. Dok programima Prevencije obuhvaćamo prenatalni (period trudnoće) i postnatalni (period netom nakon poroda) razvoj djeteta, djetetovu dojenačku dob te njegov rani razvoj (rana intervencija) kroz program Habilitacije, nikako ne smijemo zanemariti onu djecu koja su već veća i pružiti im mogućnost da izraze svoj maksimalni potencijal i da se osamostale što je više moguće dok su još u svome obiteljskome domu.

iLabGym je projekt posebno zamišljen za stariju djecu s teškoćama u razvoju u dobi između 10 i 18 godina koja imaju povećanu potrebu za kretanjem te osnaživanje njihovih roditelja / skrbnika na tri razine. Projekt objedinjuje 6 aktivnosti koje pružaju djetetu mogućnost prijenosa neorganiziranog ponašanja i povećane potrebe za kretanjem i osjetnim podražajima u strukturirano, socijalno prihvatljivo, svrhovito te cilju usmjereno ponašanje, a roditelju podršku za nošenje sa svakodnevnim izazovima. Drugim riječima, pružamo djetetu mogućnost učenja socijalnih vještina i adekvatne komunikacije u sigurnom okruženju. Prilikom izvođenja ovakvih aktivnosti, potrebno je posebno educirano osoblje s vrlo raznolikim i dugogodišnjim iskustvom, specifična oprema te prostor koji svojom veličinom podržava vrstu kretanja koja je većoj djeci potrebna. Aktivnosti koje će se provoditi:

  1. Procjena / evaluacija djece – Korištenje različitih standardiziranih testova za evaluaciju djetetova stanja kao bitna stavka za izrađivanje individualnog plana i programa za svako dijete.
  2. Poticanje motoričkih kompetencija uz senzorno integrativni pristup – primjena strukturiranih motoričkih aktivnosti kojima potičemo senzornu integraciju (integraciju osjetnih informacija za upotrebu), razvoj percepcije tijela, razvoj praksije, korištenje tijela u prostoru kroz cilju usmjerene aktivnosti. Prema reakcijama djece, može se organizirati natjecanje u npr. prelasku poligona kako bi djeca taj osjećaj uspjeha koji su osjetili prilikom uspješnog prelaska poligona i za ostvareno učenje podijelili sa roditeljima i drugom publikom.
  3. Poticanje samostalnosti kroz poticanje vještina svakodnevnog života – prilagođeno djetetovoj dobi i kognitivnom statusu, provodit će se aktivnosti kojima potičemo samostalnost djeteta u svakodnevnim situacijama poput odlaska u teretanu, presvlačenja robe i vođenja osobne higijene, praćenje vremenskih i socijalnih faktora za vrijeme vježbanja.
  4. Poticanje socijalnih vještina u svakodnevnim aktivnostima (određene aktivnosti u paru) – vježbanje zadataka u kojima je potrebna suradnja, svrhovito korištenje ponuđene opreme u paru.
  5. Poticanje komunikacijskih vještina u svakodnevnim aktivnostima (korištenje vizualnog rasporeda) – poticanje komunikacije (verbalne, sličicama, zakovima) te zatvaranje komunikacijskih krugova s partnerom u vježbanju.
  6. Potpora roditelju na tri razine – socio-emocionalna potpora kroz individualni rad s terapeutom, podrška kroz rad s djetetom na osamostaljivanju te kroz korištenje sprava za tjelesno jačanje.

Projekt će započeti po prikupljanju dovoljnog iznosa za financiranje većeg prostora te potrebne opreme.

Trenutno nam je potrebno:

 1. prostor s tri dodatne sobe (jedna za opremu i vježbanje, druga za presvlačenje s pretincima za odlaganje osobnih stvari te soba za različite motoričke vježbe i aktivnosti prilagođene većoj djeci).
 2. “fitness” oprema poput trake za trčanje, kućnog bicikla, sprave za veslanje
 3. spužvasta podloga za pod
 4. Ormarići za odlaganje osobnih stvari i ručnika

Ako želite omogućiti ostvarenje ovoga projekta, možete donirati opremu ili određeni iznos putem:

 1. našeg žiroračuna: IBAN (PBZ): HR9823400091110565821
 2. crowdfunding platforme Generosity (Indiegogo)