Termini:

3. CIKLUS

Vizualni rasporedi – 13.03.2020., 17.30 – 20.30- PRIJAVE OTVORENE

Socijalne priče – 20.03.2020., 17.30 – 20.30 – PRIJAVE OTVORENE

Adaptivne knjige – 27.03.2020., 17.30 – 20.30 – PRIJAVE OTVORENE

 

2. CIKLUS

Vizualni rasporedi – 08.11.2019. – ODRŽANO

Socijalne priče – 15.11.2019. – ODRŽANO

Adaptivne knjige – 29.11.2019. – ODRŽANO

1. CIKLUS

Vizualni rasporedi – 11.10.2019. – ODRŽANO

Socijalne priče – 18.10.2019. – ODRŽANO

Adaptivne knjige – 25.10.2019. – ODRŽANO

 

Zadovoljstvo nam je najaviti ciklus od tri radionice na temu izrade i upotrebe vizualnih materijala kojeg će držati naša edukacijska rehabilitatorica, Tea Selaković. Halloween Masquerade Ball

 

Tri radionice koje će obuhvatiti ciklus:

  1. Vizualni rasporedi
  2. Socijalne priče 
  3. Adaptivne knjige – akademske vještine kroz vizualni materijal

 

1.  Vizualni rasporedi

Cilj ovog modula je naučiti na koji način organizirati okolinu kako bi omogućili lakše učenje, odnosno usvajanje novog znanja i vještina, lakšu orijentaciju u prostoru i vremenu te u konačnici razviti osjećaj kontrole i predviđanje događaja u neposrednoj okolini. 

Sudionici će naučiti o različitim strategijama usvajanja novog znanja te koji je najučinkovitiji odnosno kako dijete najbolje pamti.  Kada i kako upotrebljavati vizualne rasporede kako bismo olakšali djeci organizaciju u vremenu, prihvaćanje prijelaza između aktivnosti, smanjili mogućnost pojave nepoželjnih oblika ponašanja, te mogućnostima upotrebe rasporeda kao dodatne podrške u svakodnevnim ali i izvanrednim situacijama.

2. Socijalne priče

Cilj ovog modula je upoznati se s upotrebom socijalnih priča u učenju poželjnih oblika ponašanja. Nadalje učiti o ponašanju i na koji način ponašanje utječe na sposobnost učenja. 

 Sudionici će steći znanje o socijalnim pričama, njihovoj izradi i upotrebi. Sudionici će naučiti na koji način prilagoditi i koristiti vizualni materijal u svrhu komunikacije kao možda najvažnijeg alata pri učenju. Vježbati će prepoznavanje ponašanja, te naučiti strategije pri izradi plana za učenje novog ponašanja i modifikaciju već usvojenog ponašanja.  

 3. Adaptivne knjige

Cilj ovog modula je upoznati se s mogućnostima upotrebe vizualnog materijala pri usvajanju obrazovnog sadržaja.

Sudionici će naučiti na koji način prilagoditi materijale kako bi učenicima/korisnicima omogućili brže, lakše i zabavnije usvajanje sadržaja. Kroz treći modul će sudionici integrirati znanje stečeno kroz sva 3 modula.

Za koga: pozivamo roditelje i stručne osobe u radu s djecom atipičnog razvoja.

Trajanje: Svaka radionica traje 3 sata

Kada: Petkom, ciklus započinje prvom radionicom, 11.10.2019., 17.30 – 20.30 h, a potom 18.10, te 25.10.2019.

Prijave: info@ilab.hr

*Prijave su obavezne. Možete se predbilježiti za svaku radionicu zasebno, a možete i za cijeli ciklus.

Cijena: Svaka radionica iznosi 200kn (za plaćanje cijelog ciklusa od tri radionice odjednom odobravamo poput 60kn.)

Rezervacija mjesta na radionici vrši se uplatom na žiro račun Centra iLab, najkasnije tri dana prije početka radionice:

HR98 2340009 1110565 821