OBRAZAC ZA PRIJAVU – procjena kvalitete spontanih pokreta pošaljite na: fizio@ilab.hr

 

Ako promatramo novorođenčad možemo primijetiti kako je njihovo tijelo jako aktivno, iako nemaju vještine koje su im potrebne da dosegnu određeni cilj (primjerice, dosezanje igračke ili okretanje u potrbušni položaj i slično). Oni se kreću, a to pokretanje ima važnu ulogu u kasnijem razvoju djeteta. Tako pokretanje naziva se spontana motorika, a pojavljuje se još za vrijeme trudnoće.

Kada stručnjaci analiziraju kvalitetu spontanih pokreta, obraćaju pozornost na složenost, raznolikost i glatkoću kojom se ti pokreti odvijaju. Ukoliko se pokažu odstupanja na ovim karakteristikama spontane motorike, s velikom sigurnošću možemo reći da je dijete u riziku za odstupanja od tipičnog razvoja (atipičan motorički razvoj, cerebralna paraliza, čak ADHD i kognitivna odstupanja). To je moguće zato što promatranjem kvalitete pokretanja dojenčeta u ovoj razvojnoj dobi možemo ustvari promatrati stanje živčanog sustava tog dojenčeta. U posebno velikom riziku od neurorazvojnih odstupanja su prijevremeno rođena dojenčad koja su zbog nezrelosti mozga izložena brojnim rizičnim faktorima (primjerice, različitim tipovima krvarenja u mozgu). Stoga je rana dijagnostika, u koju spada i procjena kvalitete spontanih pokreta, značajna za pravovremeno uključivanje u habilitacijske programe. Ovaj dijagnostički postupak je u potpunosti neinvazivan, dijete se ne izlaže stresnoj okolini ni situacijama. Odvija se na vrlo jednostavan način: radi se video snimka djeteta koje leži na podlozi bez dodatnih vanjskih podražaja (ne upotrebljavaju se zvečkice, igračkice i slično); snimka traje desetak minuta dok je dijete optimalno raspoloženo (nije uplakano, gladno i slično). Nakon toga, stručnjak educiran za ovu vrstu procjene radi analizu videosnimke, procjenjuje kvalitetu pokreta i svrstava pokretanje u jednu od četiri kategorije (normalni optimalni, normalni neoptimalni, blago abnormalni ili definitivno abnormalni). Na temelju kategorizacije pokreta, on daje upute roditeljima za pravilno postupanje s djetetom (baby handling), uključivanje u habilitacijski program ili kontinuirano praćenje.

Iva Barić, bacc. physioth.

MAES terapeut

 

Literatura:

1. Hadders – Algra, M. MD, PhD; Spontatno generirani pokreti: Prozor za rano prepoznavanje djece s visokim rizikom za razvojne poremaćaje