Procjena senzorne integracije u Centru iLab temelji se na pet susreta s djetetom i obitelji. Svi osim inicijalnog prvog susreta se snimaju kamerom.

1. susret – inicijalni razgovor roditelja / skrbnika sa stručnjakom mentalnog zdravlja. Na ovaj susret roditelji dolaze sami, bez djeteta.

2. susret – snimanje video zapisa u neometanoj igri (baseline snimka). Za vrijeme snimanja, roditelj / skrbnik ispunjava upitnik. Također izdvajamo vrijeme za razgovor i inicijalno upoznavanje.IMG_2679

3. susret – neometana igra djeteta pri kojoj se promatraju senzorni procesi, ideacija, motorički plan djeteta, komunikacija, socijalne vještine, organizacija prostora, ponašanje itd.

4. susret – igra s roditeljima (i braćom, sestrama, bakama, djedovima odnosno onim osobama koj provode najviše vremena s ispitivanim djetetom) pri kojoj gledamo ideaciju i motorički plan, komunikaciju i socijalne vještine u trenucima opuštene igre. Ovdje također izdvajamo vrijeme da savjetujemo roditelje.

5. susret – igra sa stručnjakom iz područja senzorne integracije (SI terapeutom ili SI pedagogom) u kojoj se kroz zabavne senzorne i motoričke zahtjeve testira modulacija podražaja, samoregulacija te drugi procesi važni za učenje.

Nakon ovih pet susreta, piše se pismeni nalaz nakon kojeg se roditelj, ukoliko za to postoji potreba, odlučuje želi li ostati u programu. Ukoliko roditelj odlučuje upisati dijete u naš program poticanja senzorne integracije odnosno redovito pohađati tretmane, zajednički radimo individualni plan i program na kojem definiramo kratkoročne i dugoročne ciljeve.

Potrebno je nekoliko susreta s djetetom i obitelji kako bi se dobila točnija slika djetetova senzornog statusa i funkcioniranja te kako bi se testiralo dijete na više načina. Pri prvome susretu, roditelj treba donijeti svu dokumentaciju o djetetu (najbolje kopirano), a pri svakome susretu osim prvome, roditelj treba ponijeti djetetu ugodnu robicu za presvući (trenirka i majica) jer se dijete treba (uz pomoć terapeuta) presvući na početku i na kraju. U kabinetu su djeca bosa kako bi mogla osjetiti sve teksture i taktilne podloge. Roditelj / skrbnik smije prisustvovati tretmanima, no za razgovor se izdvaja zasebno vrijeme na početku i-ili na kraju susreta.

Susreti se naplaćuju prema važećem cjeniku izvješenom u kabinetu, a uplate se vrše na žiro račun Centra iLab na mjesečnoj bazi.