Dragi naši korisnici, pratitelji i prijatelji,

ovdje možete pronaći različite pisane materijale s mnoštvom važnih informacija prema temama:

 

1. Pravilno postupanje i ponašanje prema dojenčetu, Jelena Đurinek i Lina DaxiniSlika brošure Baby handling

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Centra iLab i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

Pravilno postupanje i ponašanje prema dojenčetu

 

Slika brošure Nasilje

 

 

2. Nasilje nad djecom s teškoćama u razvoju, Hana Hrpka

Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj dokumenata u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

Nasilje nad djecom s teškoćama u razvoju

 

Final brošura SI kod kuće

3. Materijali i ideje za poticanje senzorne integracije kod kuće, Lina Daxini

Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj dokumenata u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

Centar iLab, Materijali i ideje za poticanje SI kod kuće_2021

 

 

 

Knjizica FB4. 50 senzornih aktivnosti za ljeto, 1. izdanje (2018.-2019.)

50 senzornih aktivnosti za ljeto