NOVA USLUGA – GRUPNE RADIONICE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA:20160610_203943


Dragi roditelji, imamo novost u iLabu!

Nudimo mogućnost prijave djeteta u grupne aktivnosti koje ćemo provoditi minimalno jednom tjedno. Teme za radionice su:
1. Poticanje senzorne integracije u grupi
2. Radionica s psima pomagačima
3. Poticanje senzorne integracije dojenčadi
4. Tematske, kreativne radionice
5. Radionice s roditeljima

Ciljevi ovih radionica su:
1. Poticanje socijalne interakcije među djecom s teškoćama u razvoju, među njihovim roditeljima i s terapeutom
2. Poticanje socio – emocionalne interakcije između roditelja i djeteta
3. Poticanje senzorne integracije
4. Usvajanje socijalnih vještina
5. Unaprijeđivanje motoričkih i grafomotoričkih sposobnosti djece s teškoćama
6. Jačanje i podizanje razine svijesti uže i šire zajednice o problemima s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju kako bi ostvarila kvalitetnu socijalnu interakciju s drugom djecom.

Kako će to izgledati?
Ciljane i strukturirane aktivnosti vodit će stručne osobe i provodit će se u obliku grupnih radionica. Broj korisnika po radionici je minimalno dvoje do troje, dok će maksimalni broj korisnika ovisiti o različitim faktorima poput vrste radionica (temi) te potrebama prijavljene djece. Izvodi se minimalno jedna radionica tjedno u trajanju od jednog sata.

Roditelje djece koja nisu u našem individualnom programu zamolit ćemo da ispune naš upitnik kako bismo imali što bolju sliku o djetetu i kako bismo ga / ju znali upariti s drugom djecom.

Javite nam se na office@ilab.hr za prijavu i dodatne informacije.