Procjena senzorne integracije u udruzi iLab temelji se na četiri (+ 1)  susreta s djetetom i obitelji.

1. susret – snimanje video zapisa (uz Vaš pismeni pristanak) u neometanoj igri. Za vrijeme snimanja, roditelj / skrbnik ispunjava upitnik ukoliko ga nije ispunio prije dolaska preuzimanjem s ove stranice (uskoro!). Također izdvajamo vrijeme za razgovor i inicijalno upoznavanje.IMG_2679

2. susret – neometana igra djeteta pri kojoj se promatraju senzorni procesi, ideacija, motorički plan djeteta, komunikacija, socijalne vještine, organizacija prostora, ponašanje itd.

3. susret – igra s roditeljima pri kojoj gledamo ideaciju i motorički plan, komunikaciju i socijalne vještine u trenucima opuštene igre. Ovdje također izdvajamo vrijeme da savjetujemo roditelje. Ponekad i posnimimo igru s roditeljima te zajednički analiziramo taj video.

4. susret – igra s terapeutom u kojoj se kroz zabavne senzorne i motoričke zahtjeve testira modulacija podražaja.

5. susret – izborni susret savjetovanja roditelja / skrbnika o daljnjim koracima, uključivanju djeteta u terapijski proces, dogovaranje ciljeva i postavljanje rokova, što se može učiniti kod kuće, kako uključiti cijelu obitelj itd.

 

Potrebno je nekoliko susreta s djetetom i obitelji kako bi se dobila točnija slika djetetova senzornog statusa i funkcioniranja te kako bi se testiralo dijete na više načina. Pri prvome susretu, roditelj treba donijeti svu dokumentaciju o djetetu (najbolje kopirano), a pri svakome susretu osim prvome, roditelj treba ponijeti djetetu ugodnu robicu za presvući (trenirka i majica) jer se dijete treba (uz pomoć terapeuta) presvući na početku i na kraju. U kabinetu su djeca bosa odnosno u čarapicama kako bi mogla osjetiti sve teksture i taktilne podloge. Roditelj / skrbnik smije prisustvovati tretmanima, no za razgovor se izdvaja zasebno vrijeme na početku i-ili na kraju susreta. Ukoliko terapeut uvidi da je prisustvo roditelja / skrbnika ometajući faktor, može ga zamoliti da pričeka u čekaonici.

Susreti se naplaćuju prema važećem cjeniku izvješenom u kabinetu, a plaćati se može svaki susret zasebno ili na mjesečnoj bazi – prema dogovoru.