Individualni plan i program

INDIVIDUALNI PLAN I PROGRAM ( IPP )Copy of EVERYBODY WALKS IN DIFFERENT SHOES

U iLabu nam je izuzetno važno svakom djetetu i obitelji pristupiti individualno, prema njegovim sposobnostima i interesima te tako i prilagođavamo aktivnosti na svakom pojedinom susretu.

Zbog toga u iLabu izrađujemo individualni plan i program za svako dijete uključeno u naš program u kojem, naravno, krećemo od djetetovih vrlina. Prema tim vrlinama određujemo ciljane aktivnosti potrebne za ostvarivanje određenih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Konstantno radimo evaluaciju djetetovog napretka, a naravno da nam je najveća motivacija i potvrda našem radu kada vidimo da dijete napreduje u smjeru ostvarivanja naših zajedničkih ciljeva.

Na našem susretu nakon učinjene procjene skupa s roditeljima dogovorimo dugoročne i kratkoročne ciljeve te kako ćemo ih evaluirati te potom krećemo s radom.

Ovdje bismo naglasak stavili ne samo na izvrsnu suradnju koju imamo s roditeljima djece uključene u programe iLaba, već i na vrlo uspješnu i produktivnu komunikaciju s terapeutima iz drugih ustanova koji su uključeni u djetetovu habilitaciju ili odgoj. Primjerice, ako se dijete uključi u program poticanja senzorne integracije u iLabu te pohađa neurorazvojne vježbice prema Bobath konceptu van iLaba, rado ćemo komunicirati s Vašim fizioterapeutom i timski s njim /njom raditi prema našim ciljevima.

Jer svima nama je najvažnije da svako dijete lijepo napreduje, da je sretno i uspješno u svojim aktivnostima.

Veliko hvala Hrvatskoj elektroprivredi d.d.

Ponosni smo što možemo objaviti da je udruga iLab bila uspješna na ovogodišnjemThankYou (1) natječaju za donacije Hrvatske elektroprivrede d.d. pod nazivom “Svjetlo na zajedničkom putu”. Zahvaljući HEP-ovoj donaciji u iznosu od 13.000 kn za provođenje aktivnosti iz našeg projekta pod nazivom “Rano otkrivanje razvojnih teškoća i postupci rane intervencije” omogućit ćemo određenom broju djece naše usluge.

Svakako pratite objave na našoj Facebook stranici za daljnje informacije.

Veselimo se druženju i upoznavanju!

Vaš iLab tim

Traveling to Croatia?

 

Visiting Croatia? Rent a sensory room in Zagreb!sensory room rental (3)

Dear traveling parents,

you are planning to visit Zagreb but you are worried about how your children with sensory processing difficulties will cope with all the challenges around them? Did you find yourself needing to give your child some proprioceptive input or some extra vestibular stimulation, earmuffs, spinners etc?

It is not easy – long walks, crowds, trams, exhausting journey, noise..

Your child can easily become overwhelmed and nervous following a hectic schedule so getting some calming sensory input can go a long way. Pun intended :) It can help your child stay regulated and enjoy your family trip.

Because of all of these reasons and because we care about all the sensory kids out there, not just the ones in Croatia, iLab now made a sensory room available for rent!

You can choose to spend some time with your child and help him or her to regulate sensory issues OR or you can work together with our English speaking SIAT therapist and staff. In both ways you will be asked to fill in the questionnaire about your child’s habits and sensory needs beforehand.

Contact us at office@ilab.hr for more information and pricing, and follow us on Facebook and Instagram (new!).

See you soon!

Grupne radionice za djecu s teškoćama

NOVA USLUGA – GRUPNE RADIONICE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA:20160610_203943


Dragi roditelji, imamo novost u iLabu!

Nudimo mogućnost prijave djeteta u grupne aktivnosti koje ćemo provoditi minimalno jednom tjedno. Teme za radionice su:
1. Poticanje senzorne integracije u grupi
2. Radionica s psima pomagačima
3. Poticanje senzorne integracije dojenčadi
4. Tematske, kreativne radionice
5. Radionice s roditeljima

Ciljevi ovih radionica su:
1. Poticanje socijalne interakcije među djecom s teškoćama u razvoju, među njihovim roditeljima i s terapeutom
2. Poticanje socio – emocionalne interakcije između roditelja i djeteta
3. Poticanje senzorne integracije
4. Usvajanje socijalnih vještina
5. Unaprijeđivanje motoričkih i grafomotoričkih sposobnosti djece s teškoćama
6. Jačanje i podizanje razine svijesti uže i šire zajednice o problemima s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju kako bi ostvarila kvalitetnu socijalnu interakciju s drugom djecom.

Kako će to izgledati?
Ciljane i strukturirane aktivnosti vodit će stručne osobe i provodit će se u obliku grupnih radionica. Broj korisnika po radionici je minimalno dvoje do troje, dok će maksimalni broj korisnika ovisiti o različitim faktorima poput vrste radionica (temi) te potrebama prijavljene djece. Izvodi se minimalno jedna radionica tjedno u trajanju od jednog sata.

Roditelje djece koja nisu u našem individualnom programu zamolit ćemo da ispune naš upitnik kako bismo imali što bolju sliku o djetetu i kako bismo ga / ju znali upariti s drugom djecom.

Javite nam se na office@ilab.hr za prijavu i dodatne informacije.